twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP zaprasza: - organizacje pozarządowe, - grupy nieformalne we współpracy z Patronami, z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie pn. Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść max. do 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to maksymalnie 350 000,00 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Nabór wniosków potrwa od 16 marca 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00. - nabór przedłużony do 9 kwietnia do godziny 12.00

Maksymalny okres realizacji projektów to 20 kwietnia 2018 roku – 20 lipca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/

Konkurs Mikrodotacji organizowany jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikował: amichalska@leszno.pl
Napisz do nas