twitter instagram YouTube

2019-05-31
Konkurs „Na dobry początek”

Konkurs „Na dobry początek”

Fundacja BGK ogłasza konkurs „Na dobry początek”. Wnioski można składać do 14 lipca.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Kolejnym celem jest wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na: interakcję między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową.

 

Na co można uzyskać wsparcie:

Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:

  • ścieżka I: to grupa dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
  • ścieżka II: to grupa dzieci nieuczestniczących formie edukacji przedszkolnej – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.


Kto może składać wnioski:

Wnioski do konkursu mogą składać: stowarzyszenia, fundacje, biblioteki publiczne oraz domy kultury.

Wysokość Dotacji

Dofinansowanie dotacji wynosi maksymalnie 15,000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 14 lipca drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

 

Opublikował: mkalitka@leszno.pl
Napisz do nas