twitter instagram YouTube

2016-02-24
Konkurs Ofert: Rok Sienkiewicza 2016.

Przypadająca w 2016 roku 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza skłoniła Senat i Sejm RP do podjęcia uchwał o Sienkiewiczu jako patronie 2016 roku. W nawiązaniu do tego wydarzenia Instytut Książki mając na celu promocję dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza oraz wiedzy o nim samym, ogłosił konkurs ofert na projekty w różnorodny i nowatorski sposób popularyzujące spuściznę pisarza.

Celem konkursu jest promocja literatury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością Henryka Sienkiewicza, w kraju, jak i za granicą, zakładająca możliwie wysoki poziom merytoryczny oraz szeroki krąg odbiorców jak również ukazanie kulturotwórczej roli jego twórczości, poprzez wielorakość jej współczesnych odczytań w Roku Henryka Sienkiewicza.

W ramach konkursu można ubiegac się o dofinansowanie na:

 • festiwal literacki związany z twórczością i osobą Sienkiewicza,
 • cykl wykładów, cykl paneli dyskusyjnych, cykl spotkań literaturoznawczych, zakładających możliwie szeroki odbiór społeczny,
 • warsztaty dla nauczycieli kształtujące umiejętność przybliżania twórczości i osoby patrona w sposób nowatorski i atrakcyjny dla współczesnego młodego odbiorcy, realizowane w minimum trzech miastach w Polsce dla nie mniej niż sześćdziesięciorga uczestników,
 • cykl seminariów dla tłumaczy,
 • konferencja naukowa,
 • przegląd twórczości teatralnej inspirowanej spuścizną patrona, z możliwością prawykonań utworów powstałych w związku z Rokiem Sienkiewicza,
 • utwór sceniczny inspirowany twórczością lub będący adaptacją utworu patrona,
 • utwór muzyczny inspirowany twórczością patrona,
 • produkcja filmowa, zakładająca powstanie filmu dokumentalnego z promesą emisji,
 • produkcja audycji radiowych lub telewizyjnych; warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie promesy emisji (wyrażonej w postaci listu intencyjnego) uzyskanej od nadawcy telewizyjnego, radiowego lub wydawcy internetowego.
 • projekt multimedialny i informatyczny, przewidujący ewentualną prezentację w przestrzeni publicznej,
 • projekt przewidujący przeprowadzenie akcji performatywnych, z ewentualną możliwością kilkukrotnego ich przeprowadzenia,
 • rekonstrukcja historyczna związana z osobą lub twórczością patrona, jak i kontekstem historycznym oraz literackim jego dzieł,
 • gra planszowa lub gra multimedialna, związana z twórczością lub osobą patrona.

O dofinansowanie mogą ubiegać się krajowe i zagraniczne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Kwota projektu w części finansowanej przez Instytut nie może przekrczyć 80 000 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 30 marca 2016r. na adres Instytut Książki - Biuro w Warszawie, pl. Defilad 1 (PKiN, IX piętro, pok. 911), 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Rok Sienkiewicza 2016. Konkurs projektów”.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Instytutu Książki.

źródło: www.instytutksiazki.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas