twitter instagram YouTube

2017-10-09
Konkurs POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Konkurs POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa będzie otwarty od 31.10.2017 do 15.11.2017.
Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi dotyczących:
„rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

  1. Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.
  2. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-003-17,39699
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas