twitter instagram YouTube

2015-06-25
Konkurs Pajacyk

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania na rok szkolny 2015/2016. Do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Celem Konkursu jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych biedą strukturalną, a nieobjętych pomocą gmin. Program obejmuje dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub świetlicy, ale nie mogą liczyć na pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wnioski mogą składać szkoły podstawowe, gimnazja oraz samodzielne świetlice środowiskowe.

Termin składania wniosków - wypełnione wnioski należy wysłać na adres biura PAH w Toruniu, w terminie do 10 lipca 2015 r., w przypadku pierwszego naboru bądź 10 grudnia, w przypadku drugiego naboru (decyduje data stempla pocztowego). Adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń, tel. (56) 65 21 368, fax (56) 65 21 369. W I naborze placówka może starać o dofinansowanie posiłków na cały nadchodzący rok szkolny, w II naborze – na II semestr danego roku szkolnego.

Formularze można pobrać TUTAJ

Kontakt: W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Kontakt:

Polska Akcja Humanitarna

ul. Wita Stwosza 2 87-100 Toruń tel. (56) 65 21 368 fax (56) 65 21 369

www.pajacyk.pl

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/og%C5%82oszenie-na.pdf

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas