twitter instagram YouTube

2020-09-09
Konkurs: Po pierwsze Rodzina! – II tura

Konkurs: Po pierwsze Rodzina! – II tura

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi w tym roku ogłosiło otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny.

Zainteresowanie konkursem „Po pierwsze Rodzina!” było tak duże, że organizatorzy postanowili uruchomić drugą turę jeszcze w tym roku. Podobnie jak poprzednio głównym celem inicjatywy jest promocja działań na rzecz tworzenia otoczenia przyjaznego dla rodzin z dziećmi oraz wsparcie małżeństwa jako najdogodniejszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci.

W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane będą projekty, które:

  • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny i są nakierowane na jego rozwój,
  • mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
  • są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
  • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – II tura skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 UoDPPioW (m.in. stowarzyszeń i fundacji), które mają doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny (wymóg załączenia do oferty prezentacji, o której mowa w Części A, Roz. IV, pkt 3 f).

Wysokość dofinansowania wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany. Wsparcie w ramach konkursu ma charakter zaliczkowy.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 października. Nagrodzone projekty będą realizowane w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie?fbclid=IwAR0rPNb8lb9MacwS0saoIjCvUKb711Yyl7H4fuCUsgPDNazeviwLaGYXAT

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas