twitter instagram YouTube

2017-04-18
Konkurs Pozytywnie Otwarci

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach: • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2017 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:

• Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.

• Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu upływającego od momentu wykrycia zakażenia do rozpoczęcia terapii.

• Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych przez kobiety w ciąży.

• Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające komunikację bezpośrednią.

Zgłoszenia do 30.06.2017 r. Można aplikować o maks. 20 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie pod adresem:

 http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas