twitter instagram YouTube

2018-03-05
Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

Nazwa zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych

Szczegółowy opis zadania:

Kompleksowa realizacja zadania polegająca na całościowym przygotowaniu i przeprowadzeniu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w oparciu o zasady ogólne i regulaminy Systemu Sportu Młodzieżowego dla dyscyplin: badminton, boks kobiet, boks mężczyzn, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, trampolina, judo kobiet, judo mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, szachy, szermierka, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, zapasy klasyczne, zapasy kobiet, zapasy mężczyzn, oraz organizacja uroczystości otwarcia i zamknięcia finałów, promocja, oprawa plastyczna i artystyczna, zapewnienie jednolitego ubioru dla reprezentacji Województwa Wielkopolskiego oraz inne działania niezbędne do sprawnej realizacji zadania.

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież współzawodnicząca w ramach ww. zawodów sportowych, w kategoriach wiekowych określonych Decyzją nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lutego 2018r. (Dz.U. z 2018 poz. 20)

Uwaga:

Zadanie nie może zakładać pobierania świadczeń pieniężnych od adresatów (odbiorców) zadania publicznego.

Pobieranie ww. świadczeń będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty pod względem formalnym.

Dodatkowe informacje:

Realizacja zadania zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne [Dz. U. z 2017 r. poz. 1801]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas