twitter instagram YouTube

2020-11-12
Konkurs filmowy dla młodzieży

Konkurs filmowy dla młodzieży

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła kolejną edycję konkursu filmowego „Postaw na Słońce”. Zadaniem konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Ostateczny termin rejestracji zespołów upływa 6 grudnia 2020 r.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Konkurs badawczy jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”,
 2. Konkurs jest skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych, a także budynku szkoły.
 3. Konkurs realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji.

GŁÓWNE CELE KONKURSU

 1. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
 2. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie;
 2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, oznaczającym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym;
 3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
 4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii;
 5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej;
 6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
 7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu;
 8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek;
 9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami;
 10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 1. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.
 2. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

NAGRODY:

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 2. Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 3. Łączna pula nagród wynosi  30 tys. zł.
 4. Nagrody przyznawane są:
  • Członkom Zespołów Konkursowych.
  • Opiekunowi Zespołu.
 5. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 9. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 10. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • Konkurs trwa w okresie: listopad 2020 – czerwiec 2021.
 • Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu

 

DODATKOWE INFORMACJE:

STRONA KONKURSU

 1. Do zarządzania konkursem przygotowano stronę www.postawnaslonce.pl.
 2. Na stronie konkursu znajdują się wszystkie niezbędne informacje takie jak:
  • formularz rejestracyjny
  • REGULAMIN, TERMINARZ, formularze do raportowania się z wykonanych zadań;
  • instrukcja udziału w projekcie czyli PLAN DZIAŁAŃ;
  • zakładka PRZYDATNE zawierająca bazę wiedzy na temat:  źródeł energii w tym w szczególności OZE, ogniw fotowoltaicznych, ich specyfiki, parametrów jakie należy wziąć pod uwagę w czasie wykonywania bilansu energetycznego, prawodawstwa itd;
  • oraz szereg innych przydatnych do realizacji projektu informacji.

 

W celu zarejestrowania się, wystarczy wypełnić krótki formularz po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Postaw na Słońce” – rejestracja jest możliwa na stronie www.filmeko.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się kontaktować z organizatorami konkursu: telefon 507 006 579, e-mail: postawnaslonce@fundacjabos.pl 

Źródło i dodatkowe informacje na stronie: www.postawnaslonce.pl

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas