twitter instagram YouTube

2019-01-24
Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 października 2019 r.

CEL KONKURSU:

 Celem konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

kultura i wspólna tożsamość,
edukacja i budowanie potencjału,
innowacje , badania i rozwój, przedsiębiorczość,
wartości demokratyczne i media,
polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne,
rozwój regionalny, środowisko i turystyka, rozwój społeczny.


KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konsorcja organizacji , z których przynajmniej 3 maj a siedziby w 3 różnych krajach wyszechradzkich:

- organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje publiczne, prywatni przedsiębiorcy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Nie została określona.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin naboru wniosków upływa 1 października 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.visegradfund.org

KONTAKT: 

visegradfund@visegradfund.org

Opublikował:
Napisz do nas