twitter instagram YouTube

2015-08-12
Konkurs grantowy "Na dobry początek"

Fundacja BKG rozpoczyna nabór wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia,  porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. Zł

Uwaga : Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  ORAZ WYNIKI:

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać na stronie

- http://www.fundacjabgk.pl/Strona_g%C5%82%C3%B3wna/484-Na_dobry_pocz%C4%85tek_-_nab%C3%B3r_wniosk%C3%B3w_w_8._edycji_konkursu.htm

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas