twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs grantowy „100-lecie odzyskania niepodległości”. Organizacje z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki) mogą ubiegać się o grant w wysokości 8,5 tys. złotych na projekty, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży włączyła się w tegoroczne setne obchody święta niepodległości i ogłosiła konkurs specjalny w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
„100-lecie odzyskania niepodległości”, to konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności. Motto konkursu: „Ojczyzna jest wokół nas”.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.

Zgłaszane projekty powinny być realizowane przez minimum 5 miesięcy w terminie pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r. i mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne itp.

Uczestnikami projektów powinni być:
- Młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). - Osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).

O dotację mogą ubiegać się organizacje, które:
- otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki),
- mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 tys. mieszkańców).

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł. na realizację 5-miesięcznych projektów prowadzonych pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r.

Projekty można zgłaszać do 4 kwietnia 2018 r. za pomocą panelu wnioskodawcy na stronie internetowej rownacszanse.pl.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku i kryteria oceny merytorycznej znajdują się na stronie internetowej rownacszanse.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas