twitter instagram YouTube

2014-10-15
Konkurs grantowy "Równać szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rregionalny konkurs grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji pozaszkolnych następujące umiejętności:

- docierania do problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności;

- zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

FORMY WSPARCIA:

- dotacje do 7 500 zł przyznawane na realizację min. 6-miesięcznych projektów;

- szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin realizacji projektu:

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2015 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów:

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni:

Stowarzyszenie Instytut Zachodni

60-811 Poznań, ul. Bukowska 26/1

Adres e-mailowy: rownacszanse@siz.poznan.pl

Informacje o programie – tel. 61 667 53 49; 784 878 240

Elektroniczny system naboru wniosków, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas