twitter instagram YouTube

2017-04-26
Konkurs grantowy "To dla mnie ważne"

Piąta edycja konkursu grantowego ma na celu wsparcie dzieci w ich rozwoju, pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji i talentów. Zgłoszenia pomysłów na działania dla najmłodszych przyjmowane są do 21 maja.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Swój pomysł do konkursu może zgłosić każda dorosła osoba. Szczególnie liczymy na stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na rzecz dzieci, ludzi aktywnych społecznie i rodziców dzieci. Zapraszamy też samorządy i podległe im jednostki, zwłaszcza przedszkola, szkoły, świetlice, domy kultury.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Liczymy na pomysłowość, aktywność społeczną i lokalne potrzeby. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy mogą mieć charakter inwestycji lub lokalnych programów społecznych. W szczególności zachęcamy do zgłaszania inicjatywy typu doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy. Wszystko to, co pomoże dzieciom w ich rozwoju, zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. W tegorocznej edycji wyłączona zostaje możliwość tworzenia nowych placów zabaw oraz boisk sportowych, gdyż podobne inicjatywy były szeroko reprezentowane w poprzednich edycjach konkursu.

Na stronie www.todlamniewazne.pl przygotowaliśmy specjalny zestaw narzędzi. Korzystając z nich można łatwo przygotować i wydrukować kolorowy plakat lub ulotkę promujące lokalnie inicjatywę. Można stworzyć różne materiały do internetu, m.in. na Facebooka. Warto też skorzystać z porad, jak i gdzie promować swoją inicjatywę, żeby zdobywać głosy. Poradniki i materiały są dostępne po zgłoszeniu inicjatywy na stronie konkursu.

Inicjatywy z największym poparciem w głosowaniu internautów zostaną przedstawione jury, które rozdzieli pulę grantów. Większość członków jury to osoby, które cieszą się autorytetem w sprawach ważnych dla dzieci, i które jednocześnie nie są związane z Fundacją Aviva. Ze składem jury można zapoznać się pod linkiem http://todlamniewazne.pl/jury.html

PRZEBIEG KONKURSU

  • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.todlamniewazne.pl
  • Jeśli inicjatywa spełnia wymogi regulaminu, moderator dopuszcza ją do udziału w konkursie – odtąd jest widoczna na stronie
  • Uczestnik uzyskuje poparcie internautów dla zgłoszonego pomysłu, wykorzystując narzędzia udostępnione przez organizatora
  • Internauci, którzy chcą poprzeć daną inicjatywę, głosują na nią na stronie lub korzystają z zalet crowdfundingu (1 dotacja w crowdfundingu to 1 dodatkowy głos dla wybranej inicjatywy, a Fundacja Aviva podwoi najlepszym zebraną kwotę - szczegóły w Regulaminie konkursu na todlamniewazne.pl)
  • 20 inicjatyw z największą liczbą jest przedstawiane jury, która podejmuje decyzję o liczbie i wysokości grantów
  • Fundacja Aviva ogłasza wyniki konkursu i podpisuje umowy z beneficjentami grantów
  • Beneficjenci wykorzystują środki z grantu na realizację inicjatyw, po czym podsumowują i rozliczają zrealizowane projekty

TERMINY

  • zgłaszanie inicjatyw i głosowanie internautów: od 24 kwietnia do 21 maja 2017 roku
  • ogłoszenie wyników: 20 czerwca 2017 roku
  • podpisywanie umów i realizacja grantów: po ogłoszeniu wyników

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas