twitter instagram YouTube

2014-10-15
Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. ogłosiła konkurs grantowy pod nazwą „ Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wnioski przyjmowane są do 23 listopada 2014 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA:

  • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
  • poprawa jakości życia
  • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
  • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
  • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
  • ochrona środowiska naturalnego
  • budowa wspólnot międzypokoleniowych
  • współpraca między organizacjami

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:        

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii lub instytucji niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wnioski należy składać wybierając jeden z czterech koszyków grantowych. Przez koszyk grantowy rozumiana jest pula środków przeznaczonych na granty w określonej kwocie.

Koszyk I (granty o wartości 2,5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 160

Koszyk II (granty o wartości 5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 100

Koszyk III (granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30

Koszyk IV (granty o wartości 20 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 15

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 23 listopada 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych 305 Projektów, które otrzymają Granty.

Dodatkowo wyżej wymienionych 305 Projektów, zostanie poddane głosowaniu internautów poprzez specjalną funkcję na stronie Konkursu.

Głosowanie internetowe ma na celu wyłonienie najlepszego/najciekawszego Projektu zdaniem internautów.

Każdy internauta może zagłosować tylko raz na jeden wybrany Projekt.

Głosowanie internetowe trwać będzie od 8 do 14 grudnia 2014 roku.

W wyniku głosowania internetowego zostaną przyznane przez Organizatora dodatkowe trzy nagrody na podstawie liczby punktów uzyskanych w głosowaniu internautów.

I miejsce - 5 tys. zł

II miejsce - 3,5 tys. zł

III miejsce - 2 tys. zł

Wyżej wymienione nagrody zwycięska Organizacja powinna przeznaczyć na wybrany i omówiony z organizatorami konkursu cel społeczny.

Nagroda internautów jest niezależna od oceny Projektu przez Komisję Konkursową.

Wyniki Konkursu i głosowania internautów zostaną ogłoszone 17 grudnia 2014 roku na stronie internetowej Fundacji.

W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

DO POBRANIA:

Regulamin

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas