twitter instagram YouTube

2015-08-07
Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 21.08.2015 r.

Konkurs będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Celem konkursu jest: podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Właśnie tam dzieci zdobywają pierwsze teatralne doświadczenie, warto więc zadbać, by było ono jak najbardziej inspirujące oraz przygotowane z myślą o wieku i potrzebach uczniów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) samorządowe instytucje kultury,

2) organizacje pozarządowe

Przeznaczenie dofinansowania:

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie:

a) wydatków inwestycyjnych;

b) zakupu środków trwałych;

c) prace remontowe oraz modernizacyjne budynków i obiektów.

Kwoty dofinansowania:

Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000,00 zł brutto, a maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 120 000,00 zł brutto. Dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania

Termin składania wniosków:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest: złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej 21.08.2015 r.roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 15 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana

Szczegółowe informacje:

Dagna Dąbrowiecka
koordynatorka
tel. 22 501 70 20
konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl

oraz na stronie internetowej http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/konkurs-im-jana-dormana/

Załączniki:

http://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/REGULAMIN%20KONKURSU%20im_%20Jana%20Dormana.pdf

http://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/Wniosek%20o%20dofinansowanie%20zadania%20w%20ramach%20Konkursu.zip

http://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20wniosku%20-%20Konkurs%20im_%20J_%20Dormana.zip

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas