twitter instagram YouTube

2014-03-21
Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014

Międzynarodowa organizacja NESsT oraz J.P. Morgan organizują wspólnie „Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014”, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Konkurs ogłaszany jest po raz pierwszy w Polsce i ma charakter pilotażowy. W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty i osoby indywidualne, które są zainteresowane możliwością założenia bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego. Nabór wniosków trwa do 4 kwietnia 2014.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Priorytety tematyczne tegorocznej edycji programu:

Aktywizacja zawodowa, integracja na rynku pracy: przedsiębiorstwa, które rozwijają umiejętności pozyskania pracy, możliwości zatrudnienia lub świadczą usługi pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością, młodzieży zagrożonej wykluczeniem, przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości etnicznych i innych grup wyłączonych z tradycyjnego rynku pracy.

Zrównoważony i stabilny dochód: przedsiębiorstwa, które stwarzają możliwości generowania dochodu dla rzemieślników, drobnych rolników i innych marginalizowanych producentów o niskich dochodach, którzy potrzebują ułatwień w dostępie do rynku.

Tanie i dostępne finansowo technologie: dostarczanie rozwiązań technologicznych społecznościom o niskich dochodach i/lub społecznościom marginalizowanym, które nie mają dostępu do technologii.           

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i spółdzielnie socjalne zarejestrowane w Polsce, mające na  celu rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub powołanie nowego podmiotu.

- Organizacje działające dla zysku (tj. małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby prowadzące jednoosobową  działalność gospodarczą) chcące założyć nową firmę bądź rozbudować/poszerzyć istniejącą. Warunkiem  jest udowodnienie, że nowa działalność będzie realizować cele społeczne w wymienionych wyżej  obszarach.

- Osoby indywidualne o kompetencjach i doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej, planujące stworzenie przedsiębiorstwa społecznego o szerokim oddziaływaniu w powyższych obszarach.  Preferowane są te osoby indywidualne, które są w stanie wykazać, że posiadają przynajmniej jednego  doradcę bądź członka zespołu, który będzie zaangażowany w proces planowania przedsięwzięcia.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?

- 6-miesięczny cykl szkoleniowy rozwijający zdolności potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa  społecznego i zarządzania nim.

- Biznes plan dla przedsiębiorstwa społecznego.

- Nagrody w konkursie: 4 nagrody pieniężne dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych.

Laureaci otrzymają odpowiedni grant w wysokości minimum 15 000 USD każdy. Środki te będzie można zainwestować w swoje przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z przyjętym biznes planem.

- Zaproszenie do dalszej współpracy z NESsT, w ramach inkubatora przedsiębiorstw społecznych. Wybrane pomysły będą tworzyć portfolio projektowe NESsT w Polsce i nadal będą mogły korzystać ze wsparcia merytorycznego oraz finansowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór aplikacji do 4 kwietnia 2014.

Decyzja o zakwalifikowaniu się do programu: 16 kwietnia 2014.

Warsztaty i konsultacje wspierające przygotowanie biznes planu: kwiecień – wrzesień 2014.

Wybór najlepszych pomysłów i nagrodzenie ich grantem inwestycyjnym: listopad 2014

DODATKOWE INFORMACJE:

Aplikować można na dwa sposoby:

  1. wysyłając mailem wypełnione formularze – poland@nesst.org
  2. lub aplikując on line:

 

W przypadku dalszych pytań dotyczących procesu aplikacji, można kontaktować się z organizatorami konkursu pod adresem: poland@nesst.org lub aorzechowska@nesst.org, a także pod numerem telefonu: 730 009 092 od poniedziałku do piątku między 10:00 – 16:00. 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas