twitter instagram YouTube

2020-08-11
Konkurs na dofinansowanie działań

FUNDATOR:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wsparcie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy. Przy ocenie wniosku o grant Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

  • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
  • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, opinia Komisji Rabinackiej (dot. upamiętnień na cmentarzach);
  • przy projektach konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
  • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
  • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
  • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
  • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet. Ponadto przy wszystkich wnioskach będzie brane pod uwagę:
  • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
  • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, oraz które spełniają określone w nim wymogi.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Pula środków 106 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 14 września 2020 roku, do godz. 15:00. Miejsce składania wniosków (wraz z załącznikami oraz dokumentami np. listem intencyjnym) – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).

DODATKOWE INFORMACJE:

www.szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy/

KONTAKT:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Tel. +48 22 827 92 25

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas