twitter instagram YouTube

2019-09-30
Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Nabór wniosków trwa do 31 października.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

Kto może składać wnioski

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się osoby prawne oraz instytucje działające na rzecz osób z demencją i / lub ich opiekunów. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji

Łączna wysokość grantu to 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r. o godzinie 8.00. Zakończenie naboru wniosków następuje 31 października 2019 r. o godzinie 16.00. Nabór wniosków odbywa się w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00. Projekt, który otrzyma dofinansowanie powinien zacząć funkcjonować zgodnie z celami konkursu nie później niż od dnia 1 lutego 2020 roku.

Dodatkowe informacje

Żródło oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://damy-rade.info/dok/konkurs

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas