twitter instagram YouTube

2019-11-19
Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020 . Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski. Termin składania wniosków do 07 stycznia do 2020r.

CEL KONKURSU:

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;

 2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;

 3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;

 4) zakup medali, pucharów i dyplomów;

 5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;

6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;

7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;

 8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;

 9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet 5 000 000,00 zł

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów ogółem.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do 7 stycznia 2020 roku

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas