twitter instagram YouTube

2014-08-06
Konkurs na mikrodotacje "Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa"

Od 4 sierpnia 2014r. można składać oferty w konkursie na mikrodotacje Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach konkursu będziemy przyznawać mikrodotacje nawet do 5 tys. zł.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach konkursu udzielane jest wsparcie na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

 1. inicjatywy lokalne – działania zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego (w oparciu o art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) m.in. w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury i sztuki, ekologii czy praw człowieka.
 2. dotacje na rozwój organizacji– działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością podmiotu. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację na: 
  • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową,   prawną lub informatyczną,
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
  • koszty adaptacji lokalu,
  • oprogramowanie komputerowe.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

 • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet nie przekracza 25 tys. zł),
 • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
 • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 5 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

25.08.2014 do godz. 15 w Centrum PISOP

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Dodatkowych informacji na temat konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas