twitter instagram YouTube

2020-11-23
Konkurs na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2020

Konkurs na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2020

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

W programie RITA – Przemiany w regionie dotacje przyznawane są na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego.

Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Składane w ramach konkursów projekty powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Edycja jesienna konkursu rozpocznie się na początku 2021, z terminem składania wniosków do 15 marca 2021 r., do godz. 12:00.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł. Minimalny wkład własny to 15% wartości projektu.

Żródło i szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/nabory/2020/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas