twitter instagram YouTube

2014-06-17
Konkurs na rozwój dla portali matematycznych

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez mFundację na rozwój dla istniejących portali matematycznych! Wnioski można składać do 16 lipca 2014 roku. Do wygrania szansa na dalszy rozwój działalności z budżetem w wysokości 500 tys. złotych. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

CEL KONKURSU:

- stworzenie aktywnej społeczności, której pasją jest matematyka, która będzie się ze sobą komunikowała, wchodziła w interakcje pomiędzy sobą oraz ekspertami i będzie siłą napędową pozyskiwania nowych użytkowników,

- pozyskanie dodatkowego miliona użytkowników w ciągu 3 lat; wypromowanie marki fundacji i działań związanych ze strategią działania fundacji.

ETAPY KONKURSU:

I etap

Do 16 lipca br. należy przesłać portfolio pokazujące prowadzony portal matematyczny uwzględniając:
- historię powstania,
- przedmiot i zakres działania portalu,
- grupę docelową,
- zespół,
- statystyki wejść na stronę,

Portfolio powinno również zawierać:
- strategię organizacji,
- pomysły na rozwój strony internetowej,
- pomysły na ekspertów,
- pomysły na pozyskanie nowych użytkowników,
- partnerów współpracujących, jeśli tacy istnieją,
- uwzględnienie w działaniach ekspozycji Fundacji mBanku oraz adresu mjakmatematyka.pl, którego fundacja jest właścicielem,
- harmonogram prac,
- kosztorys,
- źródła finansowania poza mFundacją,
- wyciąg z KRS (w wersji elektronicznej) oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
- zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS.

Portfolio należy przesłać na adres: mFundacja, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
Decyduje data stempla pocztowego. 


II etap

Na podstawie dostarczonych portfolio jury składające się z przedstawicieli mBanku oraz niezależnych ekspertów wybierze 3 finalistów , którzy zostaną zaproszeni na spotkanie przedstawiające przysłane pomysły. 
Po tym etapie nastąpi wybór zwycięzcy. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 1 września 2014 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą portale o tematyce matematycznej i mają pomysły na ich dalszy rozwój. Jego celem jest dofinansowanie rozwoju wybranego portalu uwzględniające strategiczne założenia Fundacji mBanku. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet 500 000 zł brutto (z wdrożeniem).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 16 lipca 2014 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.mfundacja.pl

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas