twitter instagram YouTube

2018-10-16
Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową Krajobrazowe inspiracje IV

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w Konkursie o Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje IV”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Konkurs jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Nagroda ma wyróżnić wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, która stanowi wyróżnienie wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Materiały w formie cyfrowej na płycie CD-R lub DVD:
- opis projektu (maksymalnie 20 stron) – format PDF,
- zdjęcia (maksymalnie 10 sztuk) – format JPG, rozdzielczość 350dpi,
- postery (maksymalnie 2 sztuki) – format PDF o wysokiej rozdzielczości lub JPG 350 dpi,
- dodatkowo zaleca się załączyć film (maksymalnie 15 min) w formacie mpeg 2

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W konkursie mogą uczestniczyć 

  • organy lokalne i regionalne lub ich stowarzyszenia, które jako część polityki krajobrazowej opracowały środki w celu ochrony, zarządzania, planowania krajobrazu, które okazały się długotrwałe i skuteczne,
  • organizacje pozarządowe, które wniosły szczególny wkład do ochrony, gospodarki lub planowania krajobrazu,
  • władze transgraniczne, lokalne, regionalne lub stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, pod warunkiem wspólnego zarzadzania krajobrazem, którego dotyczyć ma nagroda.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Nie została określona. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2018/

KONTAKT:

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas