twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. Do 30 marca 2018 r. miasta i obszary miejskie mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, jakości powietrza, mieszkalnictwa, miejsc pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach.

Program Urban Innovative Actions skierowany jest do miast Unii Europejskiej, które mogą złożyć wniosek pojedynczo (minimum 50 000 mieszkańców), lub w ramach aglomeracji odrębnych jednostek administracyjnych.

Ponadto uniwersytety, organizacje pozarządowe, agencje, przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorstwa i wiele innych mogą włączyć się w realizację poszczególnych działań oraz uczestniczyć w budżecie inicjatywy, a ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla Komisji Europejskiej i wpływa na zwiększenie wartości projektu.

Termin składania wniosków upływa 30 marca 2018 r.

Urban Innovative Actions to inicjatywa Unii Europejskiej promująca projekty pilotażowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.uia-initiative.eu

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas