twitter instagram YouTube

2021-01-11
Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021 Polsko-litewskie projekty młodzieżowe

Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021 Polsko-litewskie projekty młodzieżowe

Celem Konkursu jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. W roku 2021 priorytety Funduszu to:
- Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
- Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
- Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
- 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.
- 30. rocznica wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych. W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych. Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Dotacje 1 500 zł – 15 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 stycznia 2021 r. godz. 23:59.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-stycznia/?fbclid=IwAR0OnszNGCYyyxBv1_3dmh13w1iChqs7IFXEqVSIh_lXbAc3bkwRMJD_NNI

KONTAKT:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Tel. (22) 463 10 00
bilateralne@frse.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas