twitter instagram YouTube

2020-01-16
Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu

Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.

CEL KONKURSU:

·         zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata) w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich;

·         awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:

·         Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego prowadzonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,

·         Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,

·         Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację Programu przeznaczono w 2020 roku 16 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas