twitter instagram YouTube

2019-06-26
Konkursu mikrodotacji "Aktywni dla Leszna"

Konkursu mikrodotacji

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Leszno
Data rozpoczęcia: 2019-06-26 12:00
Data zakończenia: 2019-07-17 15:00
Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP

Leszczyńskie organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć pieniądze na swoje działania. Umożliwia to ogłoszony właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Urzędem Miasta Leszna Konkurs Mikrodotacji - Aktywni dla Leszna. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Leszno, a jego głównym celem jest rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.

Na co można przeznaczyć środki?
• wspieranie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych,
• organizacja przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
• promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
• wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
• budowanie tożsamości organizacji pozarządowych,
• współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji
i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres: mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl.
Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do godz. 15.00.
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Po szczegóły zapraszamy na stronę:
http://pisop.org.pl/aktywni-dla-leszna-2019/

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, udzielają:
• Beata Donaj – beata.donaj@pisop.org.pl tel. 65 520 78 86
• Mikołaj Kostaniak– mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl tel. 534 202 744.

Napisz do nas