twitter instagram YouTube

2019-11-24
Konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Jeśli działacie w obszarze sportu i szukacie dofinansowań na realizacje Waszych działań przedstawiamy zestawienie w których możecie je pozyskać

 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży- „Lokalny animator sportu”

  Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

  Termin składania wniosków do 6 grudnia 2019r.

  Więcej informacji znajdziesz: tutaj

 •  Dofinansowanie sportu akademickiego

  PROGRAM „SPORT AKADEMICKI” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.

  Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu tutaj

 • Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

  Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020r. Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski.

  Termin składania wniosków do 07 stycznia 2020r.

  Więcej informacji znajdziesz: tutaj

 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

  W ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło projekt „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

  Składać wnioski mogą podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności to polskie związki sportowe, podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie.  Wysokość wsparcia 80%.

  Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

  Więcej informacji znajdziesz: tutaj

 •  „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez Polskie Związki Sportowe"

  Program adresowany jest do polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz państwowych instytutów badawczych, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne będą mogły stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

  Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

  Więcej informacji znajdziesz: tutaj
   

 • Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  Termin składania wniosków do 15 marca 2020r. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu , kliknij tutaj 

 • „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku"

  W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na przygotowania i udział zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w 2020 roku.

  Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

  Więcej informacji znajdziesz: tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas