twitter instagram YouTube

2016-02-09
Konkursy na realizację zadań Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie z zakresu działalność żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej ma na celu upowszechnianie i promowanie działalności polskich rezerwistów na arenie międzynarodowej.

Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • kompleksowym zorganizowaniu wyjazdów delegacji polskich organizacji rezerwistów na niżej wymienione posiedzenia Rad Głównych CIOR, CIOMR, CISOR, Inicjatyw Gaming i Współpracy Państw Bałtyckich, tj.:
  • Seminarium PfP CIOR - 2 uczestników (Konigswinter),
  • Zimowej Sesji CIOR - 7 uczestników (Bruksela),
  • Zimowej Sesji CIOMR - 1 uczestnik (Bruksela),
  • Wiosennej Sesji IBM 4 - 1 uczestnik (Sofia),
  • Jesiennej Sesji IBM 1 - 1 uczestnik (Praga),
  • Zimowego Posiedzenia CISOR - 2 uczestników (Bled - Słowenia),
  • Jesiennego Posiedzenia KC CISOR - 3 uczestników (Ig - Słowenia),
  • Roboczego spotkania GAMING I - 2 uczestników (Niemcy),
  • Roboczego spotkania GAMING II - 2 uczestników (Bratysława),
 • udziale delegacji polskich rezerwistów w kongresach, tj.:
  • Letnim Kongresie CIOR - 7 uczestników (Madryt),
  • Letnim Kongresie CIOMR - 2 uczestników (Madryt),
  • Kongresie CISOR - 3 uczestników (Helsinki).
 • udziale delegacji polskich rezerwistów w innych przedsięwzięciach CIMIC CIOR, PfP CIOR, CLA CIOR, MILCOMP CIOR, PSAJOS i Współpracy Państw Bałtyckich (BSC) tj.
  • Roboczym spotkaniu BSC - 2 uczestników (Łotwa),
  • Ćwiczeniach CIMIC „CIMEX 16”  - 1 uczestnik (Madryt),
  • Kursie integracyjnym RFCI/M5-39 - 1 uczestnik (Oberrammerg),
  • Kursie oficerów starszych SROC/M5-76 - 1 uczestnik (Oberrammerg),
 • utrzymaniu na odpowiednim poziomie relacji z zagranicznymi przedstawicielstwami;
 • zapewnieniu transportu i bazy noclegowej dla delegatów uczestniczących w posiedzeniach;
 • prowadzeniu strony internetowej informującej o pracach CIOR, CIOMR, CISOR, Inicjatyw Gaming, BSC;
 • organizowaniu konferencji i spotkań na terenie kraju z przedstawicielami organizacji zrzeszających polskich rezerwistów;
 • przygotowywaniu sprawozdań z posiedzeń gremiów oraz opracowaniu programu pracy i działalności polskich rezerwistów w międzynarodowych instytucjach reprezentujących narodowe związki oficerów i podoficerów rezerwy;
 • przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do przyjęcia Prezydencji CIOR w latach 2018 - 2020 oraz CISOR w latach 2018 - 2019.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami rezerwistów i weteranów
  na arenie międzynarodowej oraz w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 240 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, tel. 261 871 138, który odpowiedzialny jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Obrony Nardodowej

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas