twitter instagram YouTube

2016-02-09
Konkursy na realizację zadań Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja zadania: Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Rezerwy o Puchar Ministra Obrony Narodowej, przygotowanie reprezentacji polskich rezerwistów do udziału w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Obronnych ma na celu promowanie sportów obronnych w polskim środowisku rezerwistów.

Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • · kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3-dniowych Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych Żołnierzy Rezerwy o Puchar Ministra Obrony Narodowej, w tym:
  • zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla ok. 140 uczestników,
  • zabezpieczeniu ratowniczo-medycznym,
  • zapewnieniu transportu uczestników,
  • ubezpieczeniu zawodników,
  • przeprowadzeniu cyklu zajęć treningowych m.in. z zakresu strzelectwa, biegu na orientację, pływania, prawa wojennego,
 • · zapewnieniu transportu, bazy noclegowej oraz wyżywienia dla uczestników biorących udział w międzynarodowych zawodach sportowo-obronnych CIOR
  i CISOR tj.:
  • Międzynarodowych Zawodach „ALTCAR CHALLENGE 2016” (Anglia) - 6 uczestników,
  • Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich (Niemcy) - 6 uczestników,
  • Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich (Łotwa) - 4 uczestników,
  • Zawodach Sportowo-Obronnych (pięciobój) CIOR w Finlandii  8 uczestników,
  • Zawodach Sportowo-Obronnych Żołnierzy Rezerwy MILCOMP 2016  

(Hiszpania) - 10 uczestników,

 • Zawodach pięciobój CIOR (Niemcy) - 12 uczestników,
 • Zawodach strzeleckich (Estonia) - 8 uczestników,
 • Zawodach strzeleckich (Czechy) - 9 uczestników,
 • Zawodach pięciobój CIOR (RPA) - 8 uczestników,
 • Zawodach strzeleckich (Holandia) - 8 uczestników,
 • · przygotowaniu reprezentacji polskich rezerwistów do zawodów międzynarodowych (Ustka, Zegrze, Gdynia) - 20 uczestników (dwa 11-dniowe zgrupowania), zapewnieniu wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczeniu uczestników.

 

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami rezerwistów i weteranów
  na arenie międzynarodowej oraz w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 180 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia: 1.03.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, tel. 261 871 138, który odpowiedzialny jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Obrony Nardodowej

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas