twitter instagram YouTube

2014-12-18
Konsumenckie centrum e-mailowe "e-poradnictwo"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenie, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne ). Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2014 roku.

Realizacja zadania: KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE „E-PORADNICTWO”.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku do  godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1  (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Kancelaria Ogólna

Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielają  wyjaśnień na pytania oferenta dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych, z zachowaniem wyłącznie formy pisemnej:

Biuro Dyrektora Generalnego e-mail: bdg@uokik.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15.

Pliki do pobrania

Źródło:  www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq2316

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas