twitter instagram YouTube

2014-08-06
Kreatywna Europa - KULTURA

Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Cele, priorytety i przykładowe działania:

  • tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej
  • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej
  • współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie
  • dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania
  • rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Organizacje lub instytucje z sektora kultury lub kreatywnego istniejące minimum 2 lata.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

  • Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie
- dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu)

  • Kategoria 2 – granty na większą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie
- dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1 października 2014 (ogłoszenie naboru w lipcu 2014); kolejne nabory – raz do roku na jesieni.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://kreatywna-europa.eu/kultura/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas