twitter instagram YouTube

2015-04-09
Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiła konkurs pn „Kulthurra!” Jest to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Termin składania wniosków upływa 4 maja 2015 r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wzbogacenie oferty twórczych zajęć w szkole, podniesienie ich jakości i wartości artystycznej. Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Zapraszamy na zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne.

Zespoły szkolne (maksymalnie 20 osób) mają za zadanie opracowanie – projektu artystycznego na temat: „Moje miejsce, moja historia”. Projekty mogą dotyczyć historii rodzinnych, niezwykłych przygód sąsiada, biografii wybranych mieszkańców, opowieści związanych z miejscem lub konkretnym przedmiotem. Zespół dokonuje też wyboru środków artystycznych, za pomocą których opowie swoją historię. Mogą to być: teatr, widowisko narracyjne, film, fotografia, sztuki wizualne. Jedna z dziedzin sztuki powinna być wiodąca, ale najlepiej, jeśli projekty mają charakter interdyscyplinarny, np. w spektaklu zostanie wykorzystany materiał filmowy i dźwiękowy, a wystawie fotografii będzie towarzyszyć reportaż dźwiękowy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne: uczniowie i nauczyciele, którzy biorą udział bądź prowadzą zajęcia artystyczne w ramach lekcji bądź zajęć pozaszkolnych i chcą realizować projekty lokalne przy pomocy środków teatralnych, filmowych i fotograficznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 4 maja 2015 r

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Nabór do programu odbywa się na zasadach konkursowych. Aby zgłosić swój projekt, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

Komisja wybierze 10 zwycięskich zespołów szkolnych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół z małych miejscowości), które otrzymają wsparcie ze strony CEO:

-dwu/trzydniowie warsztaty twórcze dla uczniów prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie,

-trzydniowa konferencja dla nauczycieli w Warszawie,

- materiały pomocnicze (książki, broszury, DVD),

- kurs-coachingowy z edukacji kulturalnej (+ 20 dodatkowo wybrancyh nauczcyieli z rekrutacji),

- promocja pracy młodzieży w mediach,

- możliwość udziału w Kongresie Kulthurry w październiku 2016,

- stały kontakt ze specjalistami i organizatorami (m.in. za pośrednictwem bloga programu) oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Projekty zgłoszone do programu muszą zostać zrealizowane do końca marca 2015r. Grupy uczniów realizują projekty w ramach zajęć pozalekcyjnych (kółko teatralne, filmowe, fotograficzne) albo w ramach zajęć z edukacji artystycznej.

Na zakończenie programu uczniowie i nauczyciele otrzymają dyplomy i zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Warsztaty z artystami dla uczniów

W 10 szkołach zostaną zorganizowane dwudniowie warsztaty z twórcami, specjalistami w swoich dziedzinach. To uczniowie określają temat warsztatów. W czasie spotkań z artystami młodzież może nauczyć się między innymi: nietypowych technik fotograficznych, pracy z kamerą, prostych programów do montażu, ruchu scenicznego, organizacji widowiska narracyjnego, przygotowania instalacji.

W grupie warsztatowej może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Warsztaty w Warszawie dla nauczycieli

W Warszawie zorganizowana zostanie konferencja dla nauczycieli, która będzie okazją do poszerzenia warsztatu pracy, podniesienia kwalifikacji, zapoznania się z innowacyjnymi metodami pracy twórczej.

Kurs e-coachingowy z edukacji kulturalnej

Przeznaczony jest dla 10 wybranych nauczycieli/lek i 20 kolejnych nauczycieli/lek z rekrutacji - razem 30 osób. Kurs składać się będzie z 6 merytorycznych modułów, w każdym z nich uczestnicy otrzymają pakiet materiałów pomocniczych wraz ze wskazówkami dydaktycznymi. Kurs będzie prowadzony metodą coachingu (indywidualny kontakt z mentorem). Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję wprowadzić do własnej praktyki zawodowej poznane zagadnienia i metody pracy, dzielić się swoimi doświadczeniami, opracować konkretne metody pracy z różnymi formami wypowiedzi artystycznej np. wystąpień scenicznych, animacji poklatkowej, filmów, fotografii etc.. Po każdym module otrzymywać będą zindywidualizowaną informację zwrotną z dalszymi wskazówkami do pracy. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały pomocnicze oraz odpowiednie zaświadczenie.

Program kursu obejmować będzie takie zagadnienia jak m.in:

- Jak pracować metodą projektu realizując działania twórcze w szkołach?

- Jak używać metod badawczych robiąc lokalną diagnozę potrzeb i przygotowując projekt?

- Jak stosować inspiracje ze świata sztuki w edukacji, czyli jak pracować z dziełem sztuki w szkole?

- Jak odczytywać współczesne zjawiska obecne w kulturze i jak rozmawiać o tym z uczniami?

- Jak integrować działania artystyczne z podstawą programową?

Kongres Kulthurry!

„Kongres Kulthury!” to ogólnopolska konferencja edukacji kulturalnej w Warszawie. Będzie podsumowaniem doświadczeń z poprzednich edycji programu „Kulthurra!”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę organizacji pozarządowej, instytucji kultury, artystów indywidualnych oraz szkół. Celem konferencji jest przyjrzenie się edukacji kulturalnej w programie szkolnym, a także wyjście poza szkołę i zastanowienie się, jak jej (nie)obecność przekłada się na współczesne trendy ekonomiczne i gospodarcze. Program kongresu zostanie opracowany we współpracy z instytucjami partnerskimi Instytutem Teatralnym, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, „Zachętą” Narodową Galerią Sztuki, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Fundacją 8 Życzeń, ResPublicą Nową i liderami edukacji kulturalnej CEO.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/opis-programu

Kontakt : Maja Dobiasz, e-mail: maja.dobiasz@ceo.org.pl, tel. (22) 659 62 03 wew. 107

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu "Kulthurra!" dostępnym TUTAJ.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas