twitter instagram YouTube

2020-02-20
Kultura – Interwencje 2020

Kultura – Interwencje 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020!

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są:

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych
w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

• organizacje pozarządowe;

• koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie www.nck.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas