twitter instagram YouTube

2019-11-15
Kulturalne pomosty- Promocja Polski za granicą

Kulturalne pomosty- Promocja Polski za granicą

Organizatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza. Program jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

O PROGRAMIE:

Program oferuje wsparcie projektów prezentujących i promujących kulturę polską za granicą, adresowanych do odbiorcy zagranicznego (zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, jak i do młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców). Zadania dofinansowane w ramach programu powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle a także szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.

 

CEL KONKURSU:

Budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej i jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

– projekty dotyczące digitalizacji i archiwizacji,
– zadania polegające na tworzeniu, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym przekładów,
– publikacje niebędące materiałami promocyjnymi,
– produkcje filmowe (poza dokumentacją realizowanego zadania, warsztatami filmowymi,),
– rejsy,
– wymiany młodzieży,
– wydarzenia turystyczne i sportowe,
– udział w targach,
– rajdy, przemarsze i pochody,
– stypendia i staże naukowe,
– rekonstrukcje historyczne,
– turnieje, zawody i konkursy.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

30.000 – 500.000 zł, maks. 85% (w uzasadnionych przypadkach 100%).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

16 grudnia 2019

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

01.01  .2020r.– 31.12.2020.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu- tutaj 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas