twitter instagram YouTube

2020-01-23
Lato w teatrze po raz 13-sty!

Lato w teatrze po raz 13-sty!

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza w roku 2020 nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Aby wziąć udział w konkursie na dofinansowanie w ramach programu, wnioskodawca składa wniosek – autorski projekt dwutygodniowych teatralnych półkolonii lub kolonii.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Do konkursu dot. udzielenia dofinansowań w programie mogą zgłosić się dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:

  1. teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
  2. organizacje pozarządowe  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wartość dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 40 000 zł brutto na jeden projekt. Dofinansowanie może wynieść odpowiednio 100, 95 lub 90% wnioskowanej kwoty.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 14 lutego 2020 roku wyłącznie przez system WITKAC

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych w 2020 r., tj. między 27 czerwca a 31 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://latowteatrze.pl/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas