twitter instagram YouTube

2014-04-01
Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą ". Nabór ofert trwa do 15 kwietnia br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na organizacji obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą w okresie wakacji letnich w ramach dwóch modułów:

1) Moduł I – realizacja obozów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk polskich na Ukrainie,

2) Moduł II – realizacja obozów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych w pozostałych krajach.

Finansowanie zadania

1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 700 000,00 zł, w tym:

1) 300 000,00 zł na realizację modułu I;

2) 400 000,00 zł na realizację modułu II.

3. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 50 000,00 zł.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2014 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2084%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-zapewnienie-uczniom-niewidomym-i-sabo-widzcym-czasopism-przeznaczonych-dla-dzieci-i-modziey-wykonanych-odpowiednio-w-systemie-braillea-i-w-druku-powikszonym-oraz-w-postaci-plikow-dwikowych--dewzp045242014&catid=80%3Azadania-publiczne-2014&Itemid=111

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas