twitter instagram YouTube

2019-03-27
Małe granty dla zrównoważonego rozwoju

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju

Fundusz Małych Grantów EKO-UNII ogłosił V edycję konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” Uczestnikami konkursu mogą być: fundacje; stowarzyszenia; przedszkola; szkoły; instytucje publiczne. Jedna instytucja może nadesłać tylko jeden projekt. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2019 roku.

Celem konkursu grantowego Małe granty dla zrównoważonego rozwoju jest:

 • kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • aktywna i kreatywna promocja idei zrównoważonego rozwoju, zarówno w środowisku osób zaangażowanych w ochronę środowiska, jak i poza nim,
 • wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, w tym także wsparcie już wcześniej prowadzonych działań, w zakresie: społecznym; ekonomicznym; ekologicznym.

Propozycje projektów muszą wpisywać się w zasadę zrównoważonego rozwoju oraz w minimum jeden z poniższych punktów:

 • bioróżnorodność (np. ochrona drzew bądź planowane nasadzenia),
 • promocja wiedzy dotyczącej wody (np. oszczędzanie wody),
 • ochrona zwierząt – zwierzęta domowe i hodowlane,
 • produkcja i oszczędzanie energii,
 • działania przeciwdziałające zmianom klimatu – informowanie, uwrażliwianie, promocja dobrych praktyk,
 • przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) – promocja zachowań prozdrowotnych związanych z ocieplaniem budynków,
 • wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych (np. w jaki sposób seniorzy mogą wykorzystać swój czas na rzecz ochrony środowiska?),
 • współpraca międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń i usług, dzielenie się czasem itp.,
 • uwrażliwianie społeczeństwa na tzw. koszty zewnętrzne, np. zdrowotne, energetyki i transportu,
 • ile kosztuje środowisko? – eksperymenty mające na celu przeliczanie usług przyrodniczych na pieniądze lub porównywanie stylów życia pod kątem oszczędności,
 • promocja zdrowej żywności np. wegetarianizmu,
 • promocja patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia, dobre relacje sąsiedzkie, współpraca i pomoc obywatelska, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń,
 • estetyka i jakość życia – działania mające na celu dbanie bądź odtwarzanie lokalnej przestrzeni publicznej np. elementy krajobrazu czy architektury,
 • działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój – np. mural, koncert, warsztaty (literackie, teatralne itp.).

Uczestnikami konkursu mogą być: fundacje; stowarzyszenia; przedszkola; szkoły; instytucje publiczne. Jedna instytucja może nadesłać tylko jeden projekt.

Pojedyncza dotacja (grant) może wynosić do 1500 zł brutto. Uczestnik konkursu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://eko-unia.org.pl/granty 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas