twitter instagram YouTube

2019-03-14
Mentorzy międzynarodowych wolontariuszy poszukiwani

Mentorzy międzynarodowych wolontariuszy poszukiwani

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej prowadzi nabór na Mentorów Międzynarodowych Wolontariuszy. Aktualnie poszukuje mentorów dla 10 wolontariuszy krótkoterminowych na okres 2 kwietnia - 31 maja 2019 r.

Czym jest EVS?

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją poza formalną.

 

Kim jest mentor?

Osoba Mentora zapewni wsparcie zagranicznemu wolontariuszowi przyjeżdżającemu do Polski do pracy w organizacjach non – profit. Mentor jest pomocą w stawianiu pierwszych, samodzielnych kroków w nowej rzeczywistości, pomaga w nawiązaniu nowych znajomości, zapewnia wsparcie indywidualne, pomaga w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w których uczestniczy wolontariusz, oferuje pomoc związana z techniczną stroną pobytu wolontariusza, np. wizyta u lekarza etc.

 

Oczekiwania:

 • koordynowanie przylotu/przyjazdu do Leszna (wymiana informacji drogą elektroniczna),
 • odebranie wolontariusza / wolontariuszki z dworca w dni przyjazdu oraz odprowadzenie do mieszkania,
 • integracja ze społecznością lokalną,
 • organizacja „WELCOME PARTY” na początku pobytu wolontariuszy (05/04/2019) oraz "GOODBYE PARTY" na zakończenie projektu,
 • w razie konieczności pomoc przy zorganizowaniu konsultacji lekarskich,
 • pokazanie Leszna po przyjeździe, zwłaszcza ważnych miejsc tj.: sklepów, PKP, PKS,
 • minimum raz w tygodniu spotykanie się z wolontariuszem oraz zaangażowanie go w życie społeczno-kulturalne, oraz integrację ze społecznością lokalną. W tym celu, mentor będzie mieć do wykorzystania 25zł miesięcznie na jednego wolontariusza (wyjście do kina, na koncert, do restauracji, do kawiarni, na kręgle itp.). Kwota nie podlega sumowaniu w razie nie wykorzystania jej w danym miesiącu. Wszystkie wydatki powinny być potwierdzone Fakturą z danymi Fundacji Centrum Aktywności Twórczej i dostarczone do koordynatora działań EVS w ciągu miesiąca, w którym zostały wydane.
 • sporządzanie cotygodniowych raportów z pracy mentora wraz z fotografiami,
 • dwa razy w miesiącu uczestniczenia w obowiązkowych spotkaniach z koordynatorką mentorów,
 • pomoc w planowaniu wycieczek na terenie Polski oraz przedstawienie stron internetowych tj. rozklad-pkp.pl, jakdojade.pl itd.
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • opieki nad wolontariuszem w trakcie trwania projektu,
 • umiejętności organizacyjnych,
 • ukończony 17 rok życia
 • doświadczenie w życiu za granicą będzie dodatkowym atutem

 

Czego może oczekiwać Mentor?

 1. Udział w bardzo ciekawym projekcie międzynarodowym – możliwość pracy w międzynarodowym gronie.
 2. Podjęcie współpracy z doświadczoną organizacją pozarządową – Fundacją CAT.
 3. Podniesienie kompetencji organizacyjnych i międzykulturowych.
 4. Podniesienie umiejętności z pracy w grupie oraz nauka metod mentoringu.
 5. Praktykę językową – angielski (oraz innych języków, którymi posługują się nasi wolontariusze)
 6. Opłacenie kosztów przejazdu wynikających z pracy z wolontariuszem oraz kosztów rozmów telefonicznych wynikających z realizacji programu
 7. Podpisanie umowy wolontariackiej oraz wydanie rekomendacji w razie potrzeby.
 8. Udział w bezpłatnym szkoleniu weekendowym dla mentorów.

 

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz online: https://goo.gl/forms/TdOHeEaGRQy44PKP2

W razie jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką mentorów, Karoliną Kosowską: karolina@fundacja-cat.pl lub telefonicznie: +48 538 379 245

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas