twitter instagram YouTube

2020-08-05
Miasto rozstrzygnęło konkursy

Miasto rozstrzygnęło konkursy

Rozstrzygnięte zostały konkursy z zakresu sportu „Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura” oraz "Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna”.

W puli konkursu „Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna – II Tura” było 700.000 zł,
a przedmiotem konkursu było osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników (kategoria senior)  klubów sportowych. Dotacje otrzymały 24 podmioty, których listę znajdziecie tutaj.

W drugim konkursie „Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna” kwota konkursu wyniosła 200.000 zł,
a jego przedmiotem propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych niezbędnych na ich realizację. Dotację otrzymało 26 podmiotów, których lista znajduje się tutaj.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas