twitter instagram YouTube

2014-03-19
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Konkurs Małych grantów

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki został utworzony w celu finansowego wspierania międzynarodowych inicjatyw. Najbliższy termin składania wniosków przypada na 1 czerwca 2014 r.

CELEM KONKURSU jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

 • Współpraca kulturalna,
 • Badania i wymiana naukowa,
 • Edukacja,
 • Wymiana młodych,
 • Współpraca transgraniczna,
 • Promocja turystyki.
  Jednak projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt zgodny z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji do rozdysponowania w roku 2014 wynosi 640 000 euro. Maksymalna kwota z Funduszu dla każdego projektu Małych Grantów wynosi 6 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu:

 • 1 marca 2014 r.
 • 1 czerwca 2014 r.
 • 1 września 2014 r.
 • 1 grudnia 2014 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
Tel.: +421 259 203 811, –802
E-mail: viseg­rad­fundvisegradfund.org


Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas