twitter instagram YouTube

2021-08-23
Minigranty dla wolontariuszy

Minigranty dla wolontariuszy

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.- 30 listopada

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

O PROGRAMIE:
W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

CEL KONKURSU:
Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o minigrant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 1000 zł     

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas