twitter instagram YouTube

2016-03-02
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na dofinansowania w ramach programu KLUB

Program KLUB został ogłoszony w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży
  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Na co można uzyskać dofinansowanie

  1. dofinansowanie pracy szkoleniowej w klubie (np. trenera, instruktora) przy pracy z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia
  2. zakup sprzętu sportowego
  3. organizacja obozów sportowych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie:
Program jest finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację programy w roku 2016 przeznaczono kwotę 15 000 000 zł.

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do 15 kwietnia 2016 roku za pośrednictwem systemu AMODIT MSiT oraz drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

źródło: www.bip.msit.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas