twitter instagram YouTube

2021-04-05
Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności

Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności

Stereotypy myślowe, mity społeczne i uprzedzenia tworzone są przez ludzi w celu uproszczenia otaczającej ich rzeczywistości, brak zastanowienia i analizy przyczynia się do powstawania krzywdzącego, zafałszowanego obrazu osób z niepełnosprawnościami.

Często nie posiadając dostatecznych informacji na dany temat swoje przekonania opieramy na wiedzy potocznej i występujących w społeczeństwie stereotypach. Zdarza się także, że chcąc pomóc osobie z niepełnosprawnością postępujemy zgodnie z zasadami, które wydają się nam słuszne, a w rzeczywistości jest nieco inaczej.

Na stronie www.ngo.leszno.pl dostępna jest broszura, w której przedstawionych zostało kilka mitów i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, które funkcjonują w świadomości wielu ludzi.

Najważniejszym zadaniem stającym przed społeczeństwem jest rzetelne opiniowanie na podstawie konkretnej, rzeczywistej wiedzy, otwarcie się na komunikację i lepsze poznanie środowiska osób z niepełnosprawnościami, a także wyzbycie się negatywnej imaginacji obrazu tych osób. Konkluzja jest taka, że istnieją stereotypy, które wyostrzone przyczyniają się do powstawania uprzedzeń, są ich źródłem  i motywacją. Istnieją również czynniki, które mogą spowodować zmianę stereotypów bądź uprzedzeń i przyczynić się do ich redukcji bądź modyfikacji. Ważne, abyśmy widzieli człowieka, a nie jego niepełnosprawność.

Przygotowana broszura ma ułatwić zrozumienie niektórych kwestii i  pomóc w przełamywaniu stereotypowego myślenia o niepełnosprawności i osobach nią dotkniętych. Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością wymaga zrozumienia, że różnorodność ludzkiego gatunku jest naturalną częścią jego obrazu. Człowiek z niepełnosprawnością zwykle robi to samo co wszyscy, chociaż nie zawsze w ten sam sposób co większość. Każdy, bez względu na stopień sprawności, ma przecież ten ulubiony, preferowany przez siebie sposób wykonywania codziennych obowiązków.

Chcąc zrozumieć, kim jest osoba z niepełnosprawnością, nie trzeba od razu tracić sprawności. Czasem wystarczy zmienić perspektywę patrzenia z owianej mitami na opartą na rzetelnej informacji. Kontaktom z osobami niepełnosprawnymi często towarzyszy lęk przed popełnieniem jakiejś niezręczności. Niekiedy jest on tak silny, że nie pozwala na nawiązanie naturalnych relacji. Faktem jest, że w Polsce żyje ponad 5 mln ludzi z niepełnosprawnością, a liczba ta stale rośnie. Mitem – że jednostka niewiele może zdziałać na drodze do normalizacji. Broszura przeznaczona jest dla tych osób, które pragną uczynić świat bliższym, bo znanym i rozumianym.

Broszura dostępna jest tutaj >>> KLIKNIJ TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas