twitter instagram YouTube

2016-05-16
Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” promujący zwiększające samodzielność i aktywność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparci ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Dotacje można pozyskać na realizacje projektów polegających na organizowaniu:

  • zajęć edukacyjnych,
  • warsztatów terapii zajęciowej,
  • wycieczek.
  • prowadzeniu profesjonalnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną wypełniając formularz w zakładce złóż wniosek w terminie do 14 czerwca 2016r. do godziny 11:59.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronach Fundacji PZU.

 

źródło: fundacjapzu.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas