twitter instagram YouTube

2019-05-31
Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” promujący zwiększające samodzielność i aktywność niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nabór wniosków do 14 czerwca

Cel konkursu

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparci ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Kto może składać wnioski

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491ze zm.)
  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),
  • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wartość dotacji

Wnioskowana kwota dofinansowania może wynieść do 50 000,00 zł.

Termin Składania Wniosków

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną w terminie do 14 czerwca 2019r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronach Fundacji PZU.

 

źródło: fundacjapzu.pl/868.html

Opublikował: mkalitka@leszno.pl
Napisz do nas