twitter instagram YouTube

2021-05-17
Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Fundacja im. Stefana Batorego powołała Fundusz, oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości. - 30.11.2021 r.

CEL:
Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Aplikujcie o dotację do Fundacji Batorego! Możecie się starać o jednorazowe wsparcie w wysokości do 1000 zł. W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Finansujemy działania, które:

-popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
-upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
-angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
do 1 tys. PLN


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 30.11.2021

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas