twitter instagram YouTube

2014-10-07
Mobilność edukacyjna młodzieży – ERASMUS +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015. Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA:

MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY:

1. Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów.

Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, najważniejszym celem jest zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni.

W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie.

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży.

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

2. Wolontariat Europejski

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą.

Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat. Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy.

MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ:

Program Erasmus+ umożliwia również rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą.

Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki.

W ramach programu wspierane są: szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże.

Potencjalni beneficjenci - w projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Projekty trwają od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

CZEGO DOTYCZĄ PROJEKTY:

Projekty dotyczą mobilności osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży – zdobywanie wiedzy w innym kraju.

JAKIE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE:

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ . Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa :

- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

- państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

- państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii

Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

DZIAŁANIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

4 lutego 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

4 marca 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

30 kwietnia 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

1 października 2015 r.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

4 marca 2015 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

3 kwietnia 2015 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych projektów można uzyskać e-mailowo pisząc na adres odpowiednio dla projektów:

Uwaga: Informacje będą uaktualniane zgodnie z nowymi publikacjami Komisji Europejskiej i EACEA.

Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Zarejestruj się w bazie ECAS

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas