twitter instagram YouTube

2019-08-26
„Moje miejsce na Ziemi” - granty na lokalne inicjatywy

„Moje miejsce na Ziemi” - granty na lokalne inicjatywy

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje miejsce na Ziemi”.

W tym roku na największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na
Ziemi.

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł  mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:
a) skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców;
b) mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
c) realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.kulturą i sztuką.

O wsparcie wnioskować mogą:

  • organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Najlepsze inicjatywy tej edycji wybierze specjalna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji „ORLEN-DAR – SERCA” i PKN ORLEN. Szansę na zdobycie grantu będą miały przede wszystkim projekty wyróżniające się oryginalnością, które w największym stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców do wspólnego działania. Zwycięskie projekty trzeba będzie zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  1. Wniosek należy złożyć on-line poprzez dostępny na stronie Fundacji Generator Wniosków pod adresem https://grantydarserca.orlen.pl
  2. Aby złożyć wniosek należy założyć konto w GENERATORZE WNIOSKÓW, podając swój NIP: https://grantydarserca.orlen.pl
  3. Instrukcja założenia konta w GENERATORZE WNIOSKÓW dostępna jest TUTAJ. 
  4. Po stworzeniu konta i uzupełnieniu danych należy zalogować się do systemu, wybrać program „Moje miejsce na Ziemi” i złożyć wniosek.

 

Wnioski należy składać wybierając jeden z 4 (czterech) koszyków grantowych:
a) koszyk I (Granty o wartości 4 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 100;
b) koszyk II (Granty o wartości 7,5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 80;
c) koszyk III (Granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55;
d) koszyk IV (Granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30.

Wnioski należy składać w terminie do 9 września 2019 r.

W razie pytań nalezy kontaktować się z Fundacją pisząc na adres: mojemiejsce@orlen.pl lub telefonicznie, codziennie w godz. 10.00 – 14.00 pod numerem 665 560 237.

Organizatorem Programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku.

Źródło:

www.orlendarserca.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas